Gå fra NUF til AS

Omdann ditt NUF til AS nå !!!

En lovendring våren 2013 har åpnet for å gjennomføre skattefri omdanning av NUF-selskaper til AS. Opparbeidede verdier i NUFet kan nå overføres til nytt AS uten beskatning. Formålet med endringen er å legge til rette for at NUF`er med alminnelig skatteplikt til Norge, skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge. Online 24 AS har utarbeidet en effektiv metode for gjennomføring av en slik prosess. Ved bestilling innen 15.12.2013 er vår pris NOK 12.900 for gjennomføring av hele prosessen. I tillegg kommer gebyr på NOK 5.666 for stiftelse av AS`et. Klikk hær får å starte omdanningen

Utfordninger med NUF sammenlignet med AS

Omdømme

NUF som selskapsform har etter hvert fått et dårlig omdømme, både hos myndigheter og hos næringslivet forøvrig. Dette vil over tid påvirke ditt selskap sine forretningsmuligheter negativt.

Kredittverdighet

Banker gir ikke lån eller finansiering til NUFer. Mange leverandører gir ikke kreditt til NUFer.

Risiko og kostnader ved drift av Ltd.selskap i utlandet Den årlige kostnaden ved drift av Ltd-selskapet bortfaller ved overgang til AS.

Salg av selskapet.

Mange kommer til et punkt hvor det er ønskelig å selge selskapet sitt. NUFer vurderes å være svært dårlige salgsobjekter sammenlignet med AS.


Fremgangsmåte skattefri omdanning

 • Stifte "nytt AS"

  Først stiftes et aksjeselskap med samme eiere, eiersammensetning og formål som tidligere. ASet stiftes ved elektronisk registrering via Altinn pr. 01.01.2014.

 • Inngå avtale om skattefri omdanning

  Vi utarbeider en avtale mellom NUFet og ASet om skattefri omdanning.

 • Sletting av Ltd-selskap

  Utarbeide dokumenter for sletting av LTD i Companies House.

 • Sletting av NUF-Selskap

  Utarbeide dokumenter for sletting av NUF i Brønnøysundregistrene.

 • Dokumentasjon til skatteetaten

  Utarbeide dokumentasjon til Ligningsmyndighetene for 2014. Sjekkliste kommunikasjon kunder, leverandør m.v.

Nå regnskapet fra hvor som helst,

Når somhelst "24/7"